O nas

W Zakładzie prowadzone są badania z zakresu współczesnej myśli politycznej oraz ruchów społecznych. W szczególny sposób są one ukierunkowane na analizę różnorodnych aspektów polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku.

W obszarze zainteresowania pracowników Zakładu pozostają zwłaszcza kwestie związane z podstawowymi kategoriami oraz rozwojem myśli nacjonalistycznej, katolickiej oraz ludowej, zjawisko konwergencji ideowej, a także problematyka ustrojowa oraz przeobrażenia świadomości społecznej. Istotnym kierunkiem badawczym pozostają także przemiany pokoleniowe w obrębie polskich elit politycznych i ich wpływ na kształt refleksji politycznej. 

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. jan Waskan, prof. nadzw.

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 207

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 230